Boekenwinkel

Het Stadsmuseum heeft in de loop der jaren meerdere historische boeken uitgegeven. Deze zijn te bestellen via de website.

 € 19,95

Een vestingstad vertelt.

Grepen uit de rijke historie van Groenlo.

Drs. J.E. van der Pluijm.

Deze uitgave van het Stadsmuseum is in januari 2016 verschenen. De voor Groenlose geschiedenis zeer belangrijke schrijver, er verschenen al tal van historische geschriften van zijn hand, brengt in een schitterende uitgave een twintig onderwerpen ter sprake. De meeste onderwerpen betreffen de Tachtigjarige Oorlog, maar een aantal artikelen gaat over de gevolgen die deze oorlog gehad heeft op de ontwikkeling van de vestingstad Groenlo.
Onderwerpen als de militaire barakken, de 17e eeuwse bewapening, Hendrik van Brederode, het verslag van munitiemeester Charles de Cocquiel, begraven in Groenlo voor 1830, Grafzerken en wandschilderingen in de oude Calixtuskerk te Groenlo en vele andere onderwerpen passeren de revue.
Dit boek is weer een aanwinst, zeker voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de Achterhoek, in het bijzonder die van Groenlo.
Het boek is in Groenlo verkrijgbaar bij Het Stadsmuseum,
Kantoorboekhandel Wiegerink en boekhandel Bruna.
 

  € 26,-

 

In het boek wordt een uitgebreid beeld geschetst van de geschiedenis van de circumvallatielinie die werd aangelegd tijdens de belegering van 1627 door de troepen van prins Frederik Hendrik. De kampementen van de soldaten waren erin opgenomen en verder was de linie voorzien van allerlei verdedigingswerken, waaronder vijf schansen.
Andere steden, zoals Den Bosch en Breda hadden ook hun linies. Maar door de explosieve groei van die steden zijn die linies grotendeels verdwenen onder snelwegen en nieuwbouwwijken. Dat lot is de circumvallatielinie rondom Groenlo bespaard gebleven: voor het grootse deel liggen de overblijfselen nog onaangetast in agrarisch gebied. En dat maakt de circumvallatielinie rondom Groenlo uniek.
Dit boek is te bestellen via het online bestelformulier of te koop in het Stadsmuseum.

 € 39,95

De onderste steen boven

(een uitgave van het Stadsmuseum Groenlo)

Een nieuw boek van drs. Joep van der Pluijm. Joep van der Pluijm heeft inmiddels zijn sporen verdiend in de beschrijving van de geschiedenis van Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog. Dat aan het schrijven van zijn boeken een gedegen onderzoek voorafgaat moge blijken uit de vele verwijzigen naar historische geschriften en documenten die hij in bibliotheken en archieven in binnen- en buitenland raadpleegt. Is zijn vorig boek "Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog" een echt wetenschappelijk boek waarbij voor het lezen meer een studiehouding vereist is, dit nieuwe werk leest meer als een jongensboek. De tekst wordt ondersteund door foto's en documenten waardoor een duidelijk inzicht gegeven wordt in de ontwikkeling van de Groenlose vestingwerken. Het boek begint bij de aller-vroegste (die bekend is) vestingwerken uit de dertiende eeuw. Het hoofdthema van het boek zijn de vestingwerken uit de zestiende en zeventiende eeuw. De bouwrekeningen van de vesting Grol over de jaren 1548 tot 1556, die in het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem worden bewaard zijn een belangrijke leidraad geweest voor de beschrijving van de werken uit de zestiende eeuw. Bij de beschrijving ontstaat een beeld van het werken aan de vesting en dat geeft weer een kijkje op het maatschappelijk leven van alledag in de zestiende eeuw. Daarop aansluitend is aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de vestingwerken na 1555. Hierbij is vooral de grote verbouwing van de vesting tijdens het Twaalfjarig Bestand, dat liep van 1609 tot en met 1621, van groot belang. Ook de uitbreiding na de verovering van Grol in 1627, die in opdracht van Frederik Hendrik werd uitgevoerd, is van grote betekenis.
Joep van der Pluijm heeft ook aandacht geschonken aan de slechting van de vestingwerken die in de loop der eeuwen heeft plaatsgevonden.
Tot slot wordt een beschrijving gegeven van het archeologisch onderzoek naar de restanten van de vestingwerken uit de zestiende en die uit de zeventiende eeuw.
Dat de schrijver van het boek aangeeft dat hij dankbaar gebruik gemaakt heeft van publicaties van V. Smit, de archeologische werkgroep Groenlo en ook van foto's van vele anderen maakt zijn werk niet minder uniek.
Kortom: voor elke liefhebber van geschiedenis een schitterend en leerzaam boek en alleen al vanwege de schitterende foto's een must voor elke Grollenaar.

Dit boek is te bestellen via het online bestelformulier of te koop in het Stadsmuseum.voor de actieprijs van € 39,95!

 € 29,95

Het boek ‘Groenlo in de Tachtigjarige Oorlog' van drs. Joep van der Pluijm ziet er niet alleen van de buitenkant indrukwekkend uit; het is ook een indrukwekkend wetenschappelijk werk.

Het 388 pagina's tellende boek geeft een volledig beeld van ‘de Achterhoek als strijdtoneel 1567-1627', zoals de ondertitel luidt. Een boek waaraan van der Pluijm in 1990 is begonnen. De bioloog van professie heeft zich na het afsluiten van zijn beroepscarrière met hart en ziel gewijd aan de geschiedenis van Groenlo en alles wat daarbij hoort. "Ik zou met dit geschrift kunnen promoveren", zo zegt Joep van der Pluijm lachend."Maar ik heb er geen tijd voor". Gedrevenheid en zorgvuldigheid dat zijn wel te termen die bij uw verslaggever opkomen bij het lezen van het boekwerk. Maar misschien is de term ‘bestuderen' nog juister. Het strijdtoneel in de Achterhoek begon niet in 1568 - officieel de datum van het begin van de tachtigjarige oorlog- maar in 1567, zo weet van der Pluijm. Hij begon met het werk zoals gezegd in 1990 en het bracht hem in de loop der jaren in tal van bibliotheken, ook in het buitenland en voerde ook naar diverse andere werken over de tachtigjarige oorlog. En hij merkt fijntjes op dat er toch een zekere scheefgroei zit in de berichtgeving. Want meestal gaat het over de steden als Leiden en Alkmaar maar wat hier is gebeurd in de tachtigjarige oorlog is van grote betekenis. Er is hier in die tijd ook onnoemlijk veel leed geweest, of dat nu werd veroorzaakt door de legers van Spaanse of Staatse samenstelling. Soldaten die hier in de stad lagen hielden zich in de tijd dat er niet werd gevochten onledig met drinkgelagen, ze ruzieden wat af en maakten ook strooptochten door de omgeving. En als de legers hier in dit gebied neerstreken dan hadden de boeren en het vrouwvolk het ook niet gemakkelijk; dat laat zich raden.
Dit boek is te bestellen via het online bestelformulier of te koop in het Stadsmuseum.