Zo vaste as Grolle

In het Stadsmuseum Groenlo staat de 80-jarige oorlog centraal. Deze oorlog heeft een grote invloed gehad op onze vestingstad Grol. Meerdere belegeringen en de daarop volgende versterkingen van de vestingwerken veranderden Grol in één van de sterkste vestingsteden van de 17e eeuwse Nederlanden. Niet voor niets werd er in die tijd dan ook met ontzag gesproken over ’die starcke stadt Grol’.

 

Een informatieve film met spectaculaire gevechtsscènes geeft in het kort een overzicht van de Nederlandse onafhankelijkheidsstrijd tegen het Spaanse bestuur. In de vaderlandse geschiedenis gaat de aandacht voornamelijk uit naar de strijd in Holland, maar ook in Oost Nederland is hard en intensief gevochten. Toen in de Westelijke Nederlanden de Gouden Eeuw begon, werd hier nog volop strijd geleverd. Een strijd die ook religieus (protestant versus katholiek) gedreven was. De rol die Grol hierin heeft gespeeld wordt in het Stadsmuseum op indrukwekkende wijze duidelijk gemaakt. De manier waarop prins Maurits en later diens halfbroer Fredrik Hendrik de oorlogsvoering in die tijd moderniseerden, komt uitgebreid aan bod.

Door de nieuwe corona maatregelen is besloten dat het Stadsmuseum van 15 Oktober tot 1 November is Gesloten!

De introductie van een circumvallatielinie en andere nieuwe vormen van belegering en strijd zorgden voor grote stappen voorwaarts in de oorlogsvoering in de 17e eeuw. De circumvallatielinie die de stad op een afstand van zo'n 2 tot 2,5 kilometer omsloot diende naast omsingeling en insluiting van Grol tevens als verdedigingslinie tegen een eventuele Spaanse ontzettingsmacht. Ook de ontwikkelingen in de vestingbouw destijds worden helder zichtbaar gemaakt. Het museum beschikt over een maquette van de vestingstad anno 1627, schilderijen, historische wapens, penningen, boeken en talloze andere objecten die samen een levendig beeld geven van de gebeurtenissen in deze roerige tijd.

 Geniet na afloop van een heerlijk kopje koffie in ons museumcafé.