Disclaimer
Scroll

Aansprakelijkheid

Stadsmuseum Groenlo betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij  info@stadsmuseumgroenlo.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Stadsmuseum Groenlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stadsmuseum Groenlo is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Stadsmuseum Groenlo acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan info@stadsmuseumgroenlo.nl gelinkte site.

Scroll